Stille nacht, heilige nacht (Holland 1)

1. Stille nacht, heilige nacht,
Davids zoon, lang verwacht,
Die to God ons terug brengen zal,
Werd geboren in Bethlehem's stal,
Hij der schepselen Heer.

2. Stille nacht, heilige nacht,
Die aan ons redding bracht,
Hoort de herders van Bethlehem
Loven God met jubelstem,
Hem zij dank en eer!

3. Stille nacht, heilige nacht,
Zoon van God, sluimer zacht,
Ons tot heil kwaamt Gij neder op aard,
Onze schuld werd Gij mede bezwaard,
Leer ons danken daar voor.

 

Stille nacht, heilige nacht (Holland 2)

1. Stille nacht, heilige nacht,
Alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
Lief'lijk Kindje met goud in het haar
Sluimert in hemelse rust.1

2. Stille nacht, heilige nacht,
Zoon van God! liefde lacht
Vriend'lijk om Uwen god'lijken mond,
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus, van Uwe geboort'!

3. Stille nacht, heilige nacht,
Herders zien 't eerst Uw pracht,
Door der eng'len alleluja
Galmt het luide van verre en na:
Jezus de redder ligt daar.

 

Stille nacht, heilige nacht (Holland 3)

1. Stille nacht, heilige nacht,
Alles zwijgt, juichend stijgt
't Heerlijk lied van 't Englenkoor
Zingend luid de heemlen door;
Glorie aan God in den Hoge,
Vreede den mensen opaard.

2. Stille nacht, heilige nacht,
Zoon van God, liefde lacht
Vriendelijk om Uw godlijken mond,
Nu ons slaat de zaalge stond,
Jezus van Uwe geboort.

3. Stille nacht, heilige nacht,
Die der aard redding bracht,
Uit der gulden heemlen sfeer
Daalt ons als Verloser neer:
Jezus in mensengedaant!

4. Stille nacht, heilige nacht!
Herders zien 't eerst Uw pracht.
Hoort! Der Englen Alleluja
Galmt nu luid, van ver, ven na:
Jezus, uw Redder is daar!

Stille nacht, heilige nacht (Flandern)

1. Stille nacht, heilige nacht.
Alles slaapt, eenzaam wacht
Bij het Kindje 't hoog-heilige paar -
Rond de kribbe zingt d'engelschaar:
Slaap in hemelsche rust.

2. Stille nacht, heilige nacht.
Davidszoon, lang verwacht
Wordt door d'herders begroet in den stal,
Op de bergen klinkt vreugdegeschal,
Heil, de Redder is daar.

3. Stille nacht, heilige nacht.
't Godlijk Kind vreedzaam lacht,
Liefde spreekt uit zijn mondekenteer,
Kommt knielt allen bij 't kribbeken neer,
Schenkt Hem allen uw hart.

Schmaus Alois & Kriss-Rettenbeck Lenz (1968): 150 Jaher Stille Nacht Heilige Nacht. Innsbruck: Universitätsverlag Wagner GesmbH, 2. Auflage, S. 117 - 119.

 

Weynachts-Lied (Original Mohr Autograaf, zonder Jaarlijkse uitgave)

1. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Alles schläft, Einsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knab' im lockigten Haar;
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!

2. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Gottes Sohn, O! wie lacht
Lieb' aus Deinem göttlichen Mund,
Da schlägt uns die rettende Stund;
Jesus! in deiner Geburth!
Jesus! in deiner Geburth!

3. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höh'n
Uns der Gnaden Fülle läßt seh'n:
Jesum in Menschengestalt!
Jesum in Menschengestalt!

4. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Wo sich heut alle Macht
Väterlicher Liebe ergoß
Und als Bruder Huldvoll umschloß
Jesus die Völker der Welt!
Jesus die Völker der Welt!

5. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreyt,
In der Väter urgrauer Zeit
Aller Welt Schonung verhieß!
Aller Welt Schonung verhieß!

6. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel "Hallelujah!",
Tönt es laut bey Ferne und Nah:
"Jesus der Retter ist da!"
"Jesus der Retter ist da!"