Sedan 2002 sänder Stilla Natt-live-webkamera varje år live-bilder från Oberndorf norr om Salzburg. Där uruppfördes ju världens förmodligen mest kända julsång. Höjdpunkten blir också i år den 24:e december, när tusentals användare via nätet kommer att följa firandet vid Stilla Natt-kapellet. .

Julaftonen
Stilla Natt-Kapellet